รายการสินค้า

สินค้าใหม่

» ไม่มีสินค้าใหม่ในเวลานี้

ติดต่อเรา

ติดต่อในวัน และเวลาราชการ

โทรศัพท์:02 805-1233 (Auto)

ติดต่อเรา

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

RSS feed

ไม่มี RSS feed

การบริการหลังการขาย

การรับประกันสินค้า

สินค้าที่ บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดจำหน่ายทุกชิ้นเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้แทนนำเข้า โดยนับจากวันที่ซื้อ ตลอดจนสิ้นสุดการรับประกัน

กรณีที่สินค้ามีปัญหา จากการใช้งานไประยะหนึ่งแล้ว ท่านสามารถนำสินค้า ติดต่อกับศูนย์บริการของผู้ผลิตนั้น ๆ ได้โดยตรง หรือ ส่งซ่อมผ่านบริการของบริษัทฯ โดยที่ระยะเวลาการส่งเคลม หรือส่งซ่อมนั้น จะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2-5 วัน หรืออาจมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย จะเป็นผู้กำหนด

ส่วนกรณีการเคลมสินค้า ซึ่งผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของศูนย์ผู้ผลิตแล้วว่า สินค้าเสียหายเนื่องจากการผลิตจริง แต่บริษัท ฯ ตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต และ/หรือผู้ผลิตไม่สามารถหาสินค้ารุ่นเดียวกันชดเชยให้ได้ สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นทดแทนภายใต้วงเงินของราคาสินค้าตัวเดิม 

กรณีที่สินค้าผิดปกติจากการผลิด และประสงค์เพื่อเปลี่ยนสินค้า ทั้งนี้สินค้าดังกล่าวนั้น จะต้องอยูในสภาพที่สมบูรณ์ ทั้งบรรจุภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันสินค้า แต่ต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าไป

 

การสิ้นสุดการรับประกัน


การรับประกันจะถือเป็นสิ้นสุด เมื่อ Void Warranty ของบริษัทฯ บนสินค้านั้น ๆ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์  และบริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยน / คืน สินค้านั้น ๆ ซึ่งการรับประกัน จะไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

  • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป

  • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบสกปรก, คราบสนิม, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น

  • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือ สติกเกอร์รับประกัน ฉีกขาดหรือเสียหาย

  • สติกเกอร์รับประกัน ของบริษัทฯ หรือ supplier มีรอยฉีกขาด หลุด หาย หรือถูกแก้ไข

  • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

  • ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ

  • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น

  • มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะถือเอาคำพิจารณาจากศูนย์ผู้ผลิต ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน เคลม หรือคืนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้น ๆ ไม่ได้เสียหาย โดยจะมีหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร


PayPal