รายการสินค้า

สินค้าใหม่

» ไม่มีสินค้าใหม่ในเวลานี้

ติดต่อเรา

ติดต่อในวัน และเวลาราชการ

โทรศัพท์:02 805-1233 (Auto)

ติดต่อเรา

ผู้ผลิต

สมัครรับจดหมายข่าว

RSS feed

ไม่มี RSS feed

 

               บริษัท กาญจนกิตติ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2536 โดยนายธิติวัฒน์ โพธิชัยพัฒน์ เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง โดยมีนโยบายหลัก คือ มาตรฐานมั่นคง ซื่อตรงสุจริต ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสินเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผู้นำเข้าโดยตรงมากกว่า 50 แบรนด์สินค้า และมีฐานลูกค้า ที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จากประสบการณ์กว่า 21 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเติบโตมาด้วยดีโดยตลอด จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอแบบครบวงจรและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทำให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เนื่องจากความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและการบริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว ทังนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แบ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายออกเป็น 9 กลุ่มโดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี


        1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน (Component Product Group: CPG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องมีการจัดซื้อทดแทนตลอดเวลาซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น หมึกพิมพ์ (Ink Cartridge) โทนเนอร์ (Toner) และแผ่นดิสค์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Fullmark, Canon, Epson, HP, Fuji Xerox, Samsung และ Brother ซึ่งล้วน แต่เป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ

        2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables & Supply Group: CSG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องมีการจัดซื้อทดแทนตลอดเวลาซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น หมึกพิมพ์ (Ink Cartridge) โทนเนอร์ (Toner) และแผ่นดิสค์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Fullmark, Canon, Epson, HP, Fuji Xerox, Samsung และ Brother ซึ่งล้วน แต่เป็นตราสินค้าที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ

         3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ (Image & Printing Product Group: IPG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet (Inkjet Printer), เครื่องพิมพ์แบบ Laser (Laser Printer) เครื่องพิมพ์แบบ All-In-One (Printer All-In-One) และกล้องดิจิตอล โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ HP, Canon, Epson, Brother, Samsung และ Fuji Xerox

         4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเน็ทเวิร์ก (Network Product Group: NPG)
สินค้าในกลุ่มนีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเน็ทเวิร์กซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น Switch, UPS, Server, Network Cabling System, Wireless LAN, Hub และ Router เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ uCOM, Compex, Planet, APC, AMP, ZyXEL และ Cisco ซึ่งเป็นผู้นำของตลาดเน็ทเวิร์ก

         5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล (Display Product Group: DPG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น จอภาพ และเครื่องฉายภาพสไลด์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของ Samsung, Phillips, Viewsonic, Benq, EIZO และ Lemel

        6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ (System Product Group:SPG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Asustek และ BenQ และคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ (CTO: Configuration-to-Order)

        7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ MCE (Multimedia Consumer Electronic Product Group: MCE)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น USB Flash Drive, Flash Card, MPu, เครื่องฉายภาพ (Projector), อุปกรณ์ GPS, และโทรศัพท์ GPS เช่น Kingston, Sandisk, Pretec, Lemel, Imation และ Adata

        8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ (Software Product Group: SWG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าประเภทซอฟท์แวร์ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย และซอฟท์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
Microsoft, Autodesk, Trend Micro และ CA ซึ่ง Microsoft นั้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของตลาดซอฟท์แวร์

        9.กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Devices Product Group: CDG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มใหม่ของบริษัทฯ โดยสินค้าประเภทแรก ได้แก่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งบริษัทฯ จัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนของ Blackberry รวมทั้ง Motorola , Acer , Samsung และ SONY ที่มาพร้อมระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

 


PayPal