ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงิน

  • แจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของ Shopee หรือ Lazada
  • แจ้งรายละเอียด ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • แจ้งเข้ามาทาง line id:  @maxwork
  • เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ภายใน 7 วัน 

Main Menu