Printer 3D

ในปัจจุบันสิ่งๆหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ทำชิ้นงานต่างๆ คือ เส้นใยพลาสติก หรือ Filament นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นของใช้ เครื่องแต่งกาย หรือโมเดลต่างๆ โดยที่เส้นใยพลาสติกนี้เราจะนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์สามมิติ หรือ Printer 3D

                เส้นใยพลาสติก หรือ Filament ปกติแล้วจะมี 2 แบบ หนึ่งคือแบบ PLA และสองคือแบบ ABS โดยที่เส้นใยพลาสติกแบบ PLA นั้น เป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ ใช้พิมพ์งานง่าย รวดเร็ว และไม่หดตัว เส้นใยพลาสติก PLA จะพิมพ์รายละเอียดงานได้คมแต่จะขัดแต่งได้ยากกว่าแบบ ABS ส่วนชิ้นงานที่ได้จากเส้นใย PLA จะไม่ทนความร้อน ไม่เหมาะกับการตากแดดนานๆ และจะแตกหักง่ายกว่าเส้นใย ABS มักจะใช้ทำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ส่วนเส้นใยพลาสติกแบบ ABS นั้น เป็นพลาสติกที่ได้มาจากน้ำมัน จะค่อนข้างแข็งแรงและทนความร้อนได้ดีกว่าแบบ PLA สามารถขัดแต่งชิ้นงานได้ง่าย รวมไปถึงความยืดหยุ่นที่มีมากกว่าแบบ PLA ทำให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องมีการต่อหรือสวมประกอบเข้าหากัน และยังสามารถอบไออะซิโตนเพื่อลบรอยชั้นที่เกิดจากการพิมพ์ได้อีกด้วย มักเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เช่น การทำชิ้นส่วนรถยนต์

ใส่ความเห็น

Main Menu