แผ่นซับเสียง(แผ่นแดมป์)ภายในรถยนต์ ช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร ให้เหมือนโรงภาพยนต์

Main Menu