เป็นเครื่องดนตรีชนิดตี หรือเรียกอย่างหนึ่งคือ กลองคาฮอง

Main Menu