• Brother QL-800 High-speed, Professional Label Printer

  คุณสมบัติ
  – ความเร็วในการพิมพ์ 150 mm/sec พิมพ์ฉลากได้สูงสุด 93 ฉลากต่อนาที (ฉลากมาตรฐาน) ตัดฉลากอัตโนมัติ

  – พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ
  – พิมพ์บาร์โค้ดได้ 20 แบบมาตรฐาน
  – สามารถออกแบบฉลากโดยโปรแกรม P-touch Editor V5.1
  – P-toch Editor Lite (สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows เท่านั้น) ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน
  -เชื่อต่อสาย USB ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ออกแบบและสั่งพิมพ์
  – “DK” เทป ทั้งแบบฉลาก และ แบบต่อเนื่องสูงสุด กว้างถึง 62 mm.
  – เหมาะกับการพิมพ์ฉลาก ป้ายชื่อ และแผ่น CD
  – มีฉลากให้เลือกถึง 22 แบบ

 • Brother QL-820NWB เครื่องพิมพ์ฉลาก สำหรับพ่อค้า แม่ค้า

  คุณสมบัติ
  – ความเร็วในการพิมพ์ 176 mm/sec พิมพ์ฉลากได้สูงสุด 93 ฉลากต่อนาที (ฉลากมาตรฐาน) ตัดฉลากอัตโนมัติ

  – พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ
  – พิมพ์บาร์โค้ดได้ 20 แบบมาตรฐาน
  – สามารถออกแบบฉลากโดยโปรแกรม P-touch Editor V5.1
  – P-toch Editor Lite (สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows เท่านั้น) ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานเชื่อต่อสาย USB , (Network) และเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) และ Bluetooth 2.1+EDR ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ออกแบบและสั่งพิมพ์
  – “DK” เทป ทั้งแบบฉลาก และ แบบต่อเนื่องสูงสุด กว้างถึง 62 mm.
  – เหมาะกับการพิมพ์ฉลาก ป้ายชื่อ และแผ่น CD
  – มีฉลากให้เลือกถึง 22 แบบ

Main Menu